Telekomunikační společnosti vytáhly do boje za zachování zisku

5. 2. 2008 – 3:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Telekomunikační společnosti vytáhly do boje za zachování zisku
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Spolu s měnícími se podmínkami fungování telekomunikačního odvětví klesá význam tradičních ukazatelů, jako je např. počet předplatitelů. Alfou a omegou se pro telekomunikační společnosti stává ziskovost.

Riziko a podvod – to je nový slovník auditora Žebříček nejdražších firem na světě vede Čína České firmy přišly za dva roky díky hospodářské kriminalitě o 34 mil. korun Čeští zaměstnanci se bojí ohlásit podezření z podvodu Většinu podvodů páchají členové vedení společností „Rozvoj multimediálních služeb, zostřující se konkurence, tlak na cenové sazby a stále náročnější zákazníci nutí operátory, aby přehodnotili svou dosavadní cenovou strategii a svým klientům nabízeli komplexní balíčky služeb,“ říká Brian Welsh, partner české pobočky Ernst & Young zodpovědný za oblast telekomunikací. Díky těmto tlakům se jedním z hlavních nástrojů řízení rizik stává funkce Revenue Assurance, tedy procesy a aktivity vedoucí k zajištění integrity výnosů. Jejím úkolem je zajistit, aby všechny služby, které jsou poskytovány zákazníkům, byly správně a včas vyfakturovány a v plné výši inkasovány. Toho lze docílit využitím technologických nástrojů, zkušeností a schopností lidí a správným nastavením procesů. Na základě identifikovaných rizik ve výnosovém procesu se zavádějí kontrolní mechanizmy snižující míru rizika úniku výnosů. Revenue Assurance je na pomezí mezi interním auditem a řízením rizik s přesahem působnosti i do technologických divizí společnosti. V nemalé míře také přispívá k prokazování plnění legislativních požadavků. „V České republice je patrná nižší míra integrace Revenue Assurance aktivit do podnikových procesů a velmi často ani není v odpovědnosti takového týmu zaměřovat se na zákaznické podvody. Nicméně i u nás je patrná snaha větší míry spolupráce jednotlivých oddělení s cílem využít Revenue Assurance jako proaktivního nástroje jak ke snižování nákladů, tak k optimalizaci podnikových procesů a ke zvyšování ziskovosti,“ doplňuje Petr Plecháček, který vede expertní skupinu Ernst & Young specializující se na Revenue Assurance v telekomunikacích. Podle zprávy Ernst & Young má i řada světových telekomunikačních společností v integrování funkce Revenue Assurance do svého systému řízení rizik ještě značné rezervy. „Funkce Revenue Assurance se zatím většinou soustřeďuje jen na kontrolu sběru účtovatelných dat, jejich ocenění a fakturaci, takže telekomunikační společnosti čeká na cestě k holistickému pohledu na zajišťování integrity výnosů ještě spousta náročných úkolů,“ upozorňuje Petr Plecháček. „Náš průzkum mimo jiné ukázal, že pokud se tyto činnosti stanou nedílnou součástí provozních procesů a jsou alespoň z části automatizovány, má to na ziskovost operátora pozitivní vliv. Orientace na automatizaci činností spadajících pod Revenue Assurance a jejich začlenění do provozních procesů proto může výrazně přispět ke zkvalitnění této funkce a posílit přínos, který tento nástroj pro telekomunikační společnost má.“

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,700 24,820
USD 22,730 22,910
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články