ÚOHS vyměřil Linde zrušenou pokutu 12 mil. Kč

29. 1. 2008 – 12:32 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

ÚOHS vyměřil Linde zrušenou pokutu 12 mil. Kč
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) svým prvostupňovým rozhodnutím ze dne 17. ledna 2008 opětovně uložil pokutu 12 milionů korun společnosti Linde Gas a.s. (Linde).

Důvodem je zneužití dominantního postavení v oblasti dodávek technických plynů v lahvích (dodávek v lahvích). Úřad se chováním uvedené společnosti začal zabývat již v roce 2002. Pokuta byla nakonec pravomocně uložena v říjnu 2004. Toto rozhodnutí však Krajský soud v Brně v červenci 2007 z procesních důvodů zrušil. Dle názoru soudu Úřad pochybil, když zástupce společnosti Linde nepřizval k výslechu svědků. Tato procesní vada byla v novém řízení napravena. ÚOHS při novém přezkoumání případu dospěl k obdobným závěrům jako v roce 2004. Smlouvy účastníka řízení o dodávkách v lahvích obsahovaly závazek, že zákazník odebere celkovou spotřebu technických plynů výlučně od společnosti Linde. Ustanovení o výhradním odběru zcela zjevně bránilo rozvoji konkurenčního prostředí, neboť takto zavázaný zákazník nemohl pod hrozbou sankcí ani část objemu svých odběrů v lahvích realizovat prostřednictvím jiných dodavatelů. Aplikace těchto závazků vedla k omezení odběratele ve volbě zdroje svých dodávek, když jejich cílem bylo faktické a dlouhodobé připoutání si druhé smluvní strany. Ve vztahu ke konkurentům společnosti Linde byla vytvořena překážka vstupu na trh, což mohlo vést k upevnění pozice dominantního soutěžitele, a tím k narušení hospodářské soutěže. Společnost Linde dále uplatňovala rozdílné cenové podmínky pro srovnatelné kategorie zákazníků. Ceny sjednané se zákazníky s obdobným ročním odběrem v lahvích se u stejného množství jednoho výrobku, tedy u shodného plnění, lišily i o trojnásobek. Jednáním Linde byla způsobena újma těm, kteří hradili ceny vyšší než zákazníci s obdobným objemem odběru. Jednáním účastníka řízení však byla nepřímo způsobena újma i jeho konkurentům. Při zkoumání subjektivní formy správního deliktu ÚOHS dospěl k závěru, že účastník řízení se dopustil úmyslného porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. Tomu svědčí například jeho vyjádření v rámci správního řízení, že nabízení nízkých cen některým zákazníkům mělo za cíl udržet si je v případě, kdy tito získali výhodnější konkurenční nabídku. Uvedené nízké ceny však byly nabízeny na úkor cen vysokých, které museli platit jiní klienti Linde Gas. Rozhodnutí je nepravomocné, běží patnáctidenní lhůta k podání případného rozkladu.

Kurzy

Kurzovní lístek: 23.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,630 24,750
USD 22,820 23,000
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články