Úplatky stále letí. Úředníci si o ně říkají sami

25. 8. 2012 – 16:10 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Úplatky stále letí. Úředníci si o ně říkají sami
Kriminalita už není tolik o násilí, roste ekonomická trestná činnost, Foto:NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Významní úředníci státní a veřejné správy České republiky jsou ve velké míře ochotni nejen přijmout úplatek, ale často si o něj sami řeknou. Vyplývá to ze Zprávy o činnosti ÚOOZ za rok 2011, kterou útvar zveřejnil v sobotu na svých internetových stránkách.

"V roce 2011 stejně jako v roce 2010 byly pozorovány jevy svědčící o tom, že jedním z nejvýznamnějších faktorů podporujících rozvoj organizované kriminality je korupce ve státní správě, což bylo posíleno zjištěními, která ukazují, že velmi vysoce postavení úředníci státní a veřejné správy nejen korupčnímu jednání podléhají, ale dokonce ho překvapivě často sami iniciují," konstatuje zpráva.

Vývoj tak podle policistů v minulém roce potvrdil, že klíčovou roli při korupčním jednání hraje nízká transparentnost výběrových řízení při zadávání veřejných zakázek a nízká transparentnost poskytování dotací z veřejných prostředků soukromým podnikatelským subjektům.

Kriminalita už není tolik o násilí, roste ekonomická trestná činnost

Zpráva se také věnuje kriminálním strukturám v České republice. Zde konstatuje, že se potvrzuje trend z minulých let a nejvýznamnější české kriminální struktury se odklánějí od aktivního používání násilí. "U největších kriminálních struktur dokonce docházelo k postupnému přechodu na formy latentnější trestné činnosti, které již nejsou spojené s nutností používat násilí ani ve formě výhrůžky," dodává zpráva

Potvrdil se tak nárůst počtu těch struktur, které se orientují čistě na ekonomickou trestnou činnost spojenou s účelově zakládanými podnikatelskými subjekty, podvodnými jednáními a s infiltrací svých členů či spolupracovníků do soukromých podnikatelských subjektů či orgánů státní a veřejné správy.

"Členové struktur aktivně vyhledávali zejména kontakty na příslušníky Policie České republiky a pracovníky Celní správy s cílem připravit si prostor pro korupční aktivity, které by měly následně sloužit ke krytí páchané trestné činnosti a ztížení odhalení a dokumentace Policií České republiky. I v roce 2011 pokračovala činnost domácích kriminálních subjektů zaměřených na legalizaci výnosů pocházejících z trestné činnosti generovaných v zahraničí," vysvětluje zveřejněný materiál.

Užívání násilí však stále přetrvává u menších kriminálních struktur, kde policisté zaznamenali dokonce nárůst. "Příčinou tohoto zvýšení je významný nárůst počtu kriminálních organizací orientujících se na podvodné nabízení dobře placené práce v zahraničí, které je následováno nucením k takzvané otrocké práci nebo k prostituci v zahraničí, k čemuž jsou používány různé formy nátlaků, které v některých případech mohou vyvrcholit skutečným použitím násilí," vysvětluje materiál.

Nejvýznamnější zločinecké organizace působící na území České republiky lze podle Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu rozdělit na ruskojazyčné, asijské a domácí (české). Vyskytují se ovšem i kriminální organizace, jejichž majoritním prvkem je jiné etnikum (albánské, rumunské, bulharské).

Loňský rok také potvrdil dřívější trend, podle něhož mají tyto struktury vazby na nadnárodní organizovaný zločin a dynamicky se přizpůsobují jeho vývoji. "V roce 2011 byla tato vazba i nadále nejsilnější u ruskojazyčných skupin, které jsou v mnoha případech integrální součástí velké nadnárodní kriminální struktury," dodal ÚOOZ.

Miroslav Kyncl | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,340
USD 23,310 23,410
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články