Úřady získají novou možnost jak omezovat silně znečištěné ovzduší

- Ekologie autor: Redakce NašePeníze.cz

MŽP připravilo nový nástroj na omezování vysokých koncentrací nebezpečného prachu v ovzduší. Novela takzvané \"smogové\" vyhlášky umožňuje krátkodobé omezení významných zdrojů emisí. Ke stávajícím zvláštním imisním limitům pro oxid dusičitý, oxid siřičitý a přízemní ozón nyní přibude závazná hodnota pro prachové částice PM10. MŽP dnes návrh poslalo ostatním resortům k připomínkám.

Foto: sxc.hu

Foto: sxc.hu , zdroj: NašePeníze.cz

Jemné prachové částice mají významný negativní vliv na zdraví obyvatel, neboť na sebe vážou rakovinotvorné látky a dostávají se hluboko do plic. Koncentrace těchto látek v ovzduší přitom od roku 2001 stoupá, zejména kvůli silniční dopravě a spalování nekvalitních paliv v domácnostech. Na porušování závazných limitů pro prachové částice už Českou republiku upozornila Evropská komise, která požaduje přijetí okamžitých opatření.

\"Krátkodobě vysoké koncentrace prachu v ovzduší při nepříznivých rozptylových podmínkách je nutné snižovat prostřednictví regulace zdrojů, které se na tom významně podílejí\", vysvětluje ředitel odboru ochrany ovzduší Jan Kužel. Těmito zdroji je zejména silniční doprava a průmyslová výroba.

Pokud 24hodinové koncentrace prachových částic (PM10) překročí hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový, vydá Český hydrometeorologický ústav varovný signál. Při překročení hranice 150 mikrogramů může dojít k omezení vjezdu aut do center měst nebo k omezování výroby. Nutnou podmínkou pro vyhlášení signálů omezení a regulace jsou nepříznivé meteorologické podmínky, kupříkladu několikadenní inverze a narůstající koncentrace prachu. Konkrétní opatření budou stanovena v regulačních řádech na úrovni krajů, měst a konkrétních podniků. Veřejnost bude prostřednictvím médií informována o přijímaných opatřeních, včetně omezování dopravy v konkrétních lokalitách.

\"Tento nástroj je pro řešení krátkodobě vysokých a zdraví nebezpečných koncentrací prachu v ovzduší klíčový,\" říká k tomu Michal Bernard, právník odboru ochrany ovzduší MŽP.

Tagy: půjčka peníze finance rozpočet pojištění hotovost úvěr tiskové zprávy