V roce 2007 dosáhla Skupina ČSOB čistého zisku ve výši 10 837 mil.

17. 2. 2008 – 21:42 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

V roce 2007 dosáhla Skupina ČSOB čistého zisku ve výši 10 837 mil.
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

V roce 2007 dosáhla Skupina ČSOB čistého zisku ve výši 10 837 mil. Kč. Po očištění o jednorázový výnos z prodeje nemovitostí v roce 2006 čistý zisk vzrostl o 22 %.

Meziroční nárůst aktiv pod správou a vkladů činil 137,8 miliard Kč (+21 %). Tento růst byl tažen především vklady a penzijními fondy, které obojí za posledních 12 měsíců narostly o 24 %. Obchodní úvěry vzrostly za posledních 12 měsíců o 84,1 miliardy Kč (+26 %). Z této částky připadá 74,1 mld. Kč na ČR, přičemž nejvíce přispěly hypotéky (+26,2 mld. Kč) a úvěry ze stavebního spoření (+17,6 mld. Kč)2 fyzickým osobám a úvěry pro malé a střední podniky (+14,8 mld. Kč). Zbývajících 10 mld. Kč (13,3 mld. Sk) připadá na SR, kde nejrychleji rostly úvěry velkým podnikům (+5,0 mld. Sk) a retailové úvěry (+4,6 mld. Sk). • Provozní výnosy dosáhly 32 096 mil. Kč, provozní náklady pak 16 965 mil. Kč. Poměr náklady/výnosy za rok 2007 se tak meziročně zlepšil na 52,9 %. Pavel Kavánek, generální ředitel ČSOB, komentoval výsledky slovy: "Náš zisk vzrostl meziročně o 22 % na srovnatelné bázi. Dosažený čistý zisk přes 10,8 miliardy korun tak představuje absolutní rekord v dosavadní historii Skupiny ČSOB. Tento zisk přitom nezahrnuje žádné významné mimořádné výnosy, které by nesouvisely s naší obvyklou obchodní aktivitou a každodenním nasazením našich zaměstnanců. Díky skvělým výsledkům napříč všemi segmenty jsme navýšili objem poskytnutých úvěrů o 26 % a přitom nadále vykazujeme vysokou kvalitu úvěrového portfolia a pouze tříprocentní meziroční růst nákladů. Loňský rok byl pro nás také významný přestěhováním dvou a půl tisíc našich zaměstnanců z centra Prahy do otevřené, přátelské a zelené budovy v Radlicích a dokončením vlastnické integrace Skupiny ČSOB do Skupiny KBC, která je od června naším jediným akcionářem.“. Celkové provozní výnosy ČSOB v roce 2007 dosáhly 32 096 mil. Kč, tj. o 5 % více než byly nominální provozní výnosy v loňském roce. Po vyloučení vlivu loňského prodeje nemovitostí ve výši 975 mil. Kč se provozní výnosy meziročně zvýšily o 9 % z 29 500 mil. Kč na 32 096 mil. Kč. Díky růstu objemu vkladů i úvěrů meziročně vzrostl čistý úrokový výnos (NII) o 16 % na 21 197 mil. Kč, který tak tvoří 66 % celkových provozních výnosů za rok 2007. Největší růst NII zaznamenal segment SME (+26 %), následovaný Poštovní spořitelnou (+21 %) a dceřinými společnostmi (+18 %). Zatímco výsledky v českém segmentu malých a středních podniků byly taženy objemy úvěrů i depozit, u Poštovní spořitelny NII rostl především díky růstu objemu vkladů. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 6 % a činil 7 309 mil. Kč. Čistý výnos z obchodování (NTI), nejvíce volatilní část provozního zisku, meziročně poklesl o 10 %, což bylo způsobeno přeceněním portfolia CDO po turbulencích na globálních finančních trzích.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,220 25,360
USD 23,300 23,480
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články