Za evropské peníze by se měly realizovat jen kvalitní projekty

20. 11. 2007 – 10:14 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Za evropské peníze by se měly realizovat jen kvalitní projekty
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Měli bychom usilovat o to, abychom vyčerpali všechny prostředky, které nám Evropská unie nabízí, i za cenu, že některé projekty nebudou mít hlavu a patu?

Dvě třetiny představitelů samospráv a státní správy, kteří odpovídali v průzkumu STEM jsou pro to, abychom za evropské peníze pořídili jen skutečně kvalitní projekty. Téměř tři pětiny respondentů průzkumu si však myslí, že podmínky pro čerpání fondů a pravidla kontroly jsou nastavena tak přísně, že to mnohé zájemce předem odradí. Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve dnech 26. 10. – 7. 11. 2007. Respondenty byli představitelé samospráv a státní správy z celé ČR. Na otázky odpovědělo celkem 366 respondentů, přičemž rozhodujícím podílem byli zastoupeni ti, kteří budou zřejmě nejčastějšími a finančně nejsilnějšími žadateli – zástupci obcí s rozšířenou působností (160 respondentů). Měli bychom usilovat o to, abychom vyčerpali všechny prostředky, které nám Evropská unie nabízí, i za cenu, že některé projekty nebudou mít hlavu a patu? S tímto názorem se většina respondentů šetření provedeného mezi zástupci samospráv a státní správy neztotožnila. Pro byla třetina (34 %), proti dvě třetiny (66 %). Názor, že bychom se měli soustředit na opravdu kvalitní projekty a za tu cenu i třeba část peněz vrátit, převažuje ve všech skupinách obcí, jak podle stupně samosprávy, tak podle velikosti sídla, i když míra odpovědnosti s velikostí obce a úrovní jejího postavení mírně roste. Jestliže bychom měli mít šanci využít prostředky z fondů, musí se sejít dostatek projektů. Větší část dotázaných (58 %) se však domnívá, že část potenciálních žadatelů odradí příliš přísná pravidla, která na výběr projektů, čerpání prostředků a jejich kontrolu nasadila Evropská unie. Myslí si to hlavně představitelé obcí a menších měst, pouze mezi zástupci městských částí a obecně velkých měst nad 20 000 obyvatel převažuje mínění, že tak přísná pravidla Evropská unie uplatňovat musí, aby byla výrazně ztížena možnost, že prostředky z evropských fondů budou nějakým způsobem zneužity. Za zmínku stojí, že v názoru na přísnost pravidel pro čerpání a kontrolu projektů financovaných z evropských fondů se vůbec neliší ti respondenti, kteří v uplynulém období prostředky z nějakého fondu čerpali, od lidí, kteří žádnou vlastní zkušenost s pravidly pro využívání peněz z evropských fondů dosud nemají. Neliší se ani názory respondentů, kteří mají zkušenosti s nějakou poradenskou firmou, od těch, kteří jejích služeb dosud nevyužili. Účinnost oněch „přísných“ kontrolních mechanismů vůči možné korupci respondenti průzkumu příliš posoudit nedovedli. Hlasy pro (kontrolní mechanismy jsou nastaveny tak, že možnost korupce při čerpání prostředků ze strukturálních fondů bude výrazně omezena) a proti jsou prakticky vyrovnané, podíl jednoznačných stanovisek velmi malý. Větší důvěru v účinnost kontrolních mechanismů mají zástupci větších měst, což je zřejmě průvodním jevem jejich celkově optimističtějšího pohledu na čerpání evropských fondů u nás.

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,340
USD 23,310 23,410
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články