Za hledání známého nebo příbuzného zaplatíte pětistovku

15. 7. 2010 – 0:02 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Za hledání známého nebo příbuzného zaplatíte pětistovku
Úřady musí nově pomáhat při hledání ztracených příbuzných a známých, Foto: NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Od 1. července 2010 musí úřady přijímat žádosti občanů o poskytnutí údaje o místu trvalého pobytu jiné osoby z informačního systému evidence obyvatel a informovat hledaného, že se s ním chce někdo zkontaktovat.

O tuto změnu zákona usiloval ochránce už od roku 2006 na základě mnoha stížností na úřady, které odmítaly pomoci občanům hledajícím své příbuzné či ztracené přátele.

Zástupkyně ochránce změnu zákona o evidenci obyvatel vítá jako krok správným směrem, ale současně upozorňuje, že i tato legislativní novinka přináší některá úskalí.

V první řadě je pro zájemce o tento druh informace stanoven poměrně vysoký správní poplatek ve výši 500 Kč. Ten se platí nikoli za poskytnutí požadovaného údaje, ale za vlastní podání žádosti. Poplatek se nevrací ani v případě, kdy ke zprostředkování kontaktu nakonec nedojde.

Zákon rovněž neřeší situace, kdy hledaná osoba již není naživu a žadatel o zprostředkování kontaktu nebyl jejím dítětem, vnukem, sourozencem, rodičem, prarodičem, manželem nebo partnerem. Podle zákona totiž Ministerstvo vnitra, jako správce registru obyvatel, sdělí žadateli údaj o datu a místu úmrtí pouze v případě, že hledaná osoba je ve vztahu k žadateli osobou blízkou. Pokud šlo například o hledaného spolužáka, ministerstvo informaci o úmrtí neposkytne.

Zklamaní budou i žadatele, kteří zaplatí správní poplatek a neobdrží žádnou informaci, jestliže ministerstvo zjistí adresu místa trvalého pobytu hledané osoby, ale nepodaří se jí doručit informaci o tom, že se s ní chce někdo kontaktovat.

Potíže může způsobit i stále vzrůstající počet osob evidovaných k trvalému pobytu na adrese obecního úřadu (ohlašovna). Jde o důsledek současné právní úpravy trvalého pobytu, který zástupkyně ochránce dlouhodobě kritizuje. Jestliže totiž ministerstvo jednoznačně identifikuje hledanou osobu, podle zákona jí musí zaslat informaci o tom, že se s ní někdo chce kontaktovat, a současně přiloží údaje o žadateli. Pokud si hledaná osoba dopis na ohlašovně nevyzvedne, což se často stává, kontakt se nemůže uskutečnit a žadatel opět zaplatil správní poplatek marně.

I přes uvedené nedostatky považuje zástupkyně ochránce změnu zákona za určitý pokrok a vstřícnější přístup k občanům. Žádost o zprostředkování kontaktu je nyní možné podat osobně na matričním úřadě, na úřadu obce s rozšířenou působností nebo na krajském úřadě, a to na formuláři dostupném na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Závěrem je třeba upozornit, že nová právní úprava se vztahuje pouze na občany České republiky. Jak žadatel, tak hledaná osoba musí být občany ČR.

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,760
USD 22,670 22,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články