Zahraniční obchod byl v červenci ve schodku 728 milionů korun

4. 9. 2007 – 9:09 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Zahraniční obchod byl v červenci ve schodku 728 milionů korun
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Podle předběžných údajů vzrostl v červenci meziročně v běžných cenách vývoz o 20,7 % a dovoz o 18,7 %. Obchodní bilance skončila schodkem 0,7 mld. Kč , který byl meziročně nižší o 2,7 mld. Kč. Příznivý vliv na saldo měl především růst přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky o 2,1 mld. Kč. Zhoršila se bilance obchodu s polotovary a materiály o 1,8 mld. Kč.

Meziročně se v běžných cenách zvýšil vývoz o 20,7 % a dovoz o 18,7 %. Vlivem posílení koruny vůči euru a zejména k dolaru rostl zahraniční obchod rychleji v přepočtu na eura (vývoz o 21,2 % a dovoz o 19,2 %) a na dolary (vývoz o 31,3 % a dovoz o 29,0 %) než v korunách. Obchodní bilance skončila schodkem 0,7 mld. Kč, který byl ve srovnání s červencem 2006 o 2,7 mld. nižší. Jde o první zápornou bilanci v letošním roce. Červencová bilance nebyla od roku 1993 nikdy kladná. Se státy EU 27 byla bilance kladná 27,5 mld. Kč, se státy mimo EU 27 záporná 28,2 mld. Kč. Bilance se vyvíjela příznivě v obchodě se stroji a dopravními prostředky (růst přebytku o 2,1 mld. Kč), surovými materiály (zlepšení o 1,4 mld. Kč přechodem z pasiva do aktiva), minerálními palivy (pokles schodku o 0,8 mld. Kč) a průmyslovým spotřebním zbožím (zlepšení o 0,8 mld. Kč změnou z pasiva na aktivum). Nepříznivě bilanci ovlivnil obchod s polotovary a materiály (zhoršení o 1,8 mld. Kč přechodem z kladného salda do záporného) a chemickými výrobky (prohloubení schodku o 0,9 mld. Kč). Saldo obchodu s potravinami a živými zvířaty a nápoji a tabákem zůstalo zhruba na stejné úrovni jako v červenci 2006. Vývoz strojů a dopravních prostředků se zvýšil celkově o 19,7 % (o 16,6 mld. Kč), z čehož nejvíce rostl vývoz silničních vozidel (o 4,2 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 3,4 mld. Kč) a telekomunikačních zařízení (o 2,8 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků stoupl o 22,3 % (o 14,5 mld. Kč). Rostl především dovoz telekomunikačních zařízení (o 4,6 mld. Kč), silničních vozidel (o 2,5 mld. Kč) a strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (o 2,0 mld. Kč). Pokles dovozu minerálních paliv o 3,8 % (o 0,7 mld. Kč) byl ovlivněn především nižším dovozem ropy (hodnotově o 10,2 %, naturálně o 8,2 %) a zemního plynu (hodnotově o 10,1 %, naturálně o 3,1 %). Z teritoriálního hlediska vzrostlo kladné saldo se státy EU 27 o 7,1 mld. Kč, se státy mimo EU 27 se schodek zvýšil o 4,4 mld. Kč. Klesl deficit obchodu s Ruskem o 1,7 mld. Kč a Itálií o 1,1 mld. Kč. Přebytek se zvýšil v obchodě se Slovenskem o 1,7 mld. Kč, Spojeným královstvím o 1,5 mld. Kč a s Německem o 1,0 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s Francií o 1,6 mld. Kč. Prohloubil se schodek obchodu s Čínou o 4,6 mld. Kč, Japonskem o 1,1 mld. Kč a Nizozemskem o 0,7 mld. Kč. Přebytek klesl v obchodě s Rakouskem o 0,9 mld. Kč a Maďarskem o 0,7 mld. Kč. Za posledních dvanáct měsíců se v porovnání s předchozími dvanácti měsíci zvýšil vývoz o 16,3 % a dovoz o 14,7 %. Obchodní bilance dosáhla aktiva 67,1 mld. Kč, což představuje zlepšení o 36,7 mld. Kč. Příznivě se vyvíjela zejména bilance obchodu se stroji a dopravními prostředky (růst přebytku o 42,2 mld. Kč) a minerálními palivy (pokles deficitu o 13,7 mld. Kč). Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu se surovými materiály o 8,6 mld. Kč a nápoji a tabákem o 1,9 mld. Kč a v obchodě s průmyslovým spotřebním zbožím se zvýšil přebytek o 4,6 mld. Kč. Zhoršila se bilance obchodu s polotovary a materiály (snížení aktiva o 16,5 mld. Kč), chemickými výrobky (prohloubení schodku o 11,8 mld. Kč) a potravinami a živými zvířaty (růst záporného salda o 6,2 mld. Kč). Z teritoriálního hlediska byl přebytek obchodní bilance se státy EU 27 vyšší o 77,8 mld. Kč, zatímco se státy mimo EU 27 schodek obchodu vzrostl o 41,1 mld. Kč. Přebytek vzrostl u bilance obchodu se Slovenskem o 21,9 mld. Kč, Německem o 17,3 mld. Kč, Švédskem o 10,0 mld. Kč, Spojeným královstvím o 9,3 mld. Kč a Polskem o 6,7 mld. Kč. Snížil se deficit obchodu s Ruskem o 17,1 mld. Kč a přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance s Norskem o 7,0 mld. Kč. Prohloubil se schodek obchodu s Čínou o 44,0 mld. Kč, Nizozemskem o 8,5 mld. Kč, Tchaj-wanem o 4,5 mld. Kč a Japonskem o 4,5 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance se Spojenými státy o 7,2 mld. Kč a přebytek obchodu s Rakouskem se snížil o 3,9 mld. Kč. V lednu až červenci 2007 vzrostl vývoz o 17,3 % a dovoz o 15,3 %. Přebytek obchodní bilance 55,7 mld. Kč byl meziročně o 27,3 mld. Kč vyšší.

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,750 23,870
USD 21,930 22,110
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články