Žijete z pronájmu? Státní důchod příliš nečekejte

23. 4. 2015 – 17:14 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Žijete z pronájmu? Státní důchod příliš nečekejte
Občané mající pouze příjmy z pronájmu nebo kapitálového majetku musí počítat s tím, že nemají vyřešen svůj pojistný vztah s ohledem na sociální (důchodové) pojištění, jestliže současně nesplňují některou z podmínek, aby jim bylo toto období hodnoceno jako | zdroj: NašePeníze.cz

Pravidelný pasivní příjem z pronájmu je výhodný i z daňového hlediska, neboť z příjmu z pronájmu se dle § 9 zákona o dani z příjmu neplatí povinné sociální a zdravotní pojištění. S čím je však potřeba počítat při neplacení sociálního pojištění?

Občané mající pouze příjmy z pronájmu nebo kapitálového majetku musí počítat s tím, že nemají vyřešen svůj pojistný vztah s ohledem na sociální (důchodové) pojištění, jestliže současně nesplňují některou z podmínek, aby jim bylo toto období hodnoceno jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely (např. péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu). Co to v praxi může znamenat? Problémy s přiznáním státního důchodu, v lepším případě nižší státní důchod.

Důchodový věk nestačí

Pro přiznání státního důchodu nestačí pouze dosáhnout důchodového věku. Je nutné získat i potřebnou dobu pojištění. V roce 2015 činí potřebná doba pojištění pro přiznání státního důchodu 31 let. Doba pojištění se každoročně zvyšuje o jeden rok. Od roku 2019 bude nutné získat dobu pojištění v rozsahu 35 let. Do doby pojištění se započítávají roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, a náhradní doby pojištění. Většina náhradních dob se započítává ve zkráceném rozsahu – z 80 %.  

Kdo nesplní potřebnou dobu pojištění, tomu není státní důchod přiznán. Občané v důchodovém věku bez nároku na státní důchod jsou odkázáni pouze na sociální dávky.

Jaká jsou řešení při pronájmu?

Kdo má pouze příjmy z pronájmu a tato doba mu není hodnocena pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění, ten by si měl hlídat získání potřebné minimální doby pojištění. Jestliže by byl problém potřebnou dobu pojištění získat, tak je vhodné si platit dobrovolné důchodové pojištění.

Přihláška k dobrovolnému důchodovému pojištění se podává na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). Zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je legislativou omezena, proto nelze spoléhat na doplacení pojistného v budoucnu.

V roce 2015 činí minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění částku 1 863 Kč, s ohledem na výši státního důchodu je možné platit i více.

Bez vlastních prostředků to nepůjde

Pouze účast na dobrovolném důchodovém pojištění však nestačí. Minimální dobrovolné důchodové pojištění v roce 2015 odpovídá měsíčnímu příjmu ve výši 6 653 Kč. Tedy ani ne minimální mzdě. Při dlouhodobé účasti na dobrovolném důchodovém pojištění je tedy nutné počítat s velmi nízkým státním důchodem. Konkrétní výpočet záleží na předchozích příjmech podléhajících sociálnímu (důchodovému) pojištění a počtu let placení minimálního dobrovolného důchodového pojištění.

Vzhledem k principu redukce při výpočtu státního důchodu není přitom příliš výhodné platit na dobrovolném důchodovém pojištění více. Je však nutné již v produktivním věku co nejvíce maximalizovat vlastní investice a úspory na důchod, státní důchod může činit méně než 6 500 Kč.

Vlastní účast na dobrovolném důchodovém pojištění je však rozhodně žádoucí, aby byl státní důchod vůbec přiznán. Lepší je v důchodu pobírat nízký státní důchod a vlastní finanční prostředky než pouze vlastní peníze.

- Petr Gola | Více na Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 27.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,660 24,780
USD 22,720 22,900
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články