Změny karanční doby v nemocenském pojištění

3. 6. 2008 – 10:18 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Změny karanční doby v nemocenském pojištění
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Nemocenské se poskytuje od čtvrtého kalendářního dne karantény.

Tímto postupem ÚS zrušil s účinností od 30. června 2008 institut tzv. karenční doby. Karenční doba jako doba, za kterou se neposkytuje nemocenské po dobu prvních 3 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti (karantény), byla zavedena zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, s účinností od 1. ledna 2008. Nedůslednou úpravou § 16 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců zachoval ÚS karenční dobu v případě karantény kratší než 4 kalendářní dny. Karenční doba nebyla zrušena v případech poskytování platu v prvním měsíci trvání pracovní neschopnosti představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu (dále jen „představitelé státní moci“), vojákům z povolání a příslušníkům bezpečnostních sborů (dále jen „příslušníci ozbrojených sborů“), neboť ÚS byl při rozhodnutí vázán návrhem na zrušení karenční doby jen v zákoně č. 54/1956 Sb., a nikoliv v předpisech upravujících poskytování platu či odměny uvedenému okruhu pojištěných osob. Zavedení karenční doby mělo přispět k zodpovědnému přístupu pojištěnců k pracovní neschopnosti, k omezení jejího zneužívání při krátkodobých pracovních neschopnostech, u nichž nelze objektivně prokázat oprávněnost uznání pracovní neschopnosti. Tento účel byl splněn. I. Stav do 29. června 2008 Uvedené rozhodnutí ÚS v praxi znamená, že do 29. června 2008 platí v oblasti nemocenského pojištění současný právní stav, kdy se nemocenské poskytuje až od čtvrtého kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti. Bude-li zaměstnanec uznán práceneschopným od 28. června 2008, nemocenské za dny 28. a 29. června nenáleží. Karenční doba platí i pro poskytování platu v prvním měsíci trvání pracovní neschopnosti představitelům státní moci a příslušníkům ozbrojených sborů. V tomto případě však ke změně od 30. června 2008 v důsledku nálezu ÚS nedojde.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,850 24,930
USD 23,250 23,390
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články