Ministerstvo dopravy přišlo o část peněz. Které stavby se omezí a zastaví?

2. 8. 2011 – 21:16 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Ministerstvo dopravy přišlo o část peněz. Které stavby se omezí a zastaví?
Je pravděpodobné, že kvůli těmto opatřením nebude Česká republika schopna od roku 2014 začít efektivně čerpat finanční podporu EU. Foto:ŘSD | zdroj: NašePeníze.cz

Vláda schválila výdajový limit pro rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 ve výši 37 miliard korun. Tento výhled představuje faktické snížení objemu zdrojů o 10 miliard oproti původnímu schválenému střednědobému rámci pro rok 2012. Některé stavby tak chystá omezení, nebo zastavení.

Vláda České republiky současně rozhodla omezit výši čerpání úvěru Evropské investiční banky na spolufinancování prostředků Operačního programu doprava na částku 3,74 miliard korun. Toto snížení představuje téměř 50% propad oproti potřebám plynoucím ze stavu realizace evropských projektů. Primárním cílem investiční politiky musí být zajištění čerpání evropských zdrojů, což znamená nutnost vyčlenit národní zdroje na spolufinancování prostředků EU.

Jestliže vyčleníme národní prostředky v objemu zhruba 3 miliard na spolufinancování evropských prostředků, fakticky tím dojde ke zkrácení národního rámce o 13 miliard korun. Toto řešení představuje pokles o 27% z původně slíbeného objemu prostředků, na který byly vybrány stavby k realizaci.

Mimo jiné to představuje:

- nezahájení dostavby D11 Osičky - Hradec Králové v roce 2012
- zpomalení výstavby I/49 Malenovice - Otrokovice
- zpomalení akcí I/42 tunely Dobrovského B a Dobrovského - Svitavská radiála
- zpomalení akce D47 Bohumín - st. hr., I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat
- nerealizace dostavby I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká II. stavba
- zastavení financování akcí hl.m. Prahy, zejména Štěrboholské a Vysočanské radiály
- odsunutí financování akce Středočeského kraje - Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi

Tento scénář zpomalení, či zastavení staveb, vyvolá vícenáklady, které všechny projekty ve svém důsledku prodraží. Drastické snížení rozpočtu dále znamená zastavení, nebo odsunutí příprav staveb, včetně staveb připravovaných pro nové programy EU od roku 2014:

- pražský okruh Běchovice - D1
- obchvat Českých Budějovic (D3)
- rychlostní komunikace Opatovice - Mohelnice R35
- omezení přípravy dostavby III. železničního koridoru (Plzeň - Praha - hr. ČR/SR) a IV. železničního koridoru (Praha - České Budějovice)

Je pravděpodobné, že kvůli těmto opatřením nebude Česká republika schopna od roku 2014 začít efektivně čerpat finanční podporu EU.

Citelné bude i zrušení příspěvkových programů na výstavbu cyklistických stezek, zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Následovat bude omezení programů bezpečných přejezdů a výstavby protihlukových opatření. Zde zejména hrozí finanční sankce za neplnění hlukových limitů. Zastaví se i předfinancování krajů pro projekty EU na silnice II. a III. tříd. Ministerstvo dopravy rovněž nebude mít dostatečné finanční prostředky na opravy a údržbu silniční a železniční sítě.

Může vás zajímat:

- NKÚ: Stavby silnic a dálnic se plánovaly bez ohledu na to, kolik je na to peněz

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,290 25,410
USD 23,340 23,520
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články