Platební rozkaz: Přišel vám a nevíte jak se bránit?

26. 8. 2013 – 0:05 | Spotřebitelé | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Platební rozkaz: Přišel vám a nevíte jak se bránit?
Platební rozkaz je jedním z druhů rozhodnutí soudu, jehož prostřednictvím je možné požadovat peněžitá plnění. Foto:SXC, Text:MED | zdroj: NašePeníze.cz

V poklidu vychutnáváte teplo rodinného krbu, když tu náhle u dveří zazvoní pošťák. Do vlastních rukou vám předá obálku s barevným pruhem. S obavami ji otevřete a na listu tučně svítí nápis „Platební rozkaz“. Co teď dělat? O co se jedná a jak se zachovat?

Jak poznáte platební rozkaz

Platební rozkaz je rozhodnutí soudu. „Musíme zdůraznit, že soudu a nikoho jiného. Je totiž častou praxí, že někteří podnikatelé nevalné pověsti či vymahačské společnosti rozesílají listiny, které se jako platební rozkaz tváří,“ důrazně upozorňuje dTest. Tyto falešné platební rozkazy se obvykle snaží vzbudit dojem, že musíte okamžitě zaplatit určitý dluh (ať už skutečný či smyšlený), jinak se dostanete do spárů exekutorů.

Jak tedy poznat pravý platební rozkaz? Vzhledem k tomu, že to je písemnost od soudu, která je doručována do vlastních rukou, obálka by měla mít zelený pruh. V textu musí být jasně označeno, že se jedná o platební rozkaz (nikoliv například o návrh na vydání platebního rozkazu) a mělo by být jasné, který soud platební rozkaz vydal.

Kulaté razítko se lvíčkem stvrzuje, že rozkaz skutečně vydala státní instituce. Pokud domnělý platební rozkaz neprojde touto zevrubnou kontrolou a je naprosto zřejmé, že ho nevydal soud, můžete se trochu upokojit. Exekutor prozatím nepřijde. Určitě se ovšem zajímejte o to, proč vám falešný platební rozkaz přišel, zda jste se neocitli v hledáčku nějakého podvodníka nebo skutečně někde něco nedlužíte. Dlužíte-li, co nejdříve svůj dluh splaťte!

Co je to platební rozkaz

Jak již bylo řečeno, platební rozkaz je jedním z druhů rozhodnutí soudu, jehož prostřednictvím je možné požadovat peněžitá plnění. Soud ho vydává na základě návrhu, který shledá oprávněným. Rozkaz má pomoci věřiteli co nejdříve vymoci dlužné peníze. Soudní řízení je tím pádem podstatně zkráceno. Před vydáním platebního rozkazu nemusí být nařízeno jednání a rozkaz může být vydán jen na základě tvrzení jedné strany. Doručení platebního rozkazu tak může být první chvílí, kdy se dozvíte o svém zapomenutém dluhu!

Platební rozkaz vám ukládá povinnost zaplatit druhé straně sporu do 15 dnů od doručení částku, která je předmětem sporu, a k tomu i náklady řízení. Už proto se vyplatí zaplatit svůj dluh dříve, než se dostane před soud. Určité zvýhodnění postavení dlužníka přinesla nedávná novela občanského soudního řádu. Podle té vás věřitel musí alespoň sedm dní před tím, než se obrátí na soud, vyzvat, abyste mu dluh splatili. Pokud vás takto neupozorní, nemůže po vás následně požadovat úhradu nákladů řízení.

Jak se proti platebnímu rozkazu bránit

Nesouhlasíte-li s výší dluhu, původem dluhu nebo vůbec s celým dluhem, máte možnost podat proti platebnímu rozkazu odpor. Odpor se dá přibližně přirovnat k odvolání. „Podává se do 15 dnů od doručení platebního rozkazu u soudu, který platební rozkaz vydal. Odpor vůči elektronickému platebnímu rozkazu lze podat dokonce i prostřednictvím elektronického formuláře se zaručeným elektronickým podpisem. O možnosti podání odporu vás soud musí vždy poučit. Na konci doručeného platebního rozkazu proto hledejte poučení o konkrétních podmínkách podání odporu,“ dodává dTest.

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,290 25,410
USD 23,340 23,520
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články