Telefonní operátoři prý lákají ze seniorů více peněz

6. 11. 2013 – 19:17 | Spotřebitelé | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Telefonní operátoři prý lákají ze seniorů více peněz
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

V poslední době se množí případy, kdy zástupci telefonních operátorů nabízejí lidem nové tarify. Nabízené tarify jsou ovšem často méně výhodné než ty, které oslovení zákazníci využívali dříve. "Obětí" této praxe se často stávají důvěřiví starší lidé.

Telefonní operátoři se po uvolnění trhu s tarify snaží vydělat kde se dá. V poslední době se v redakci TN.cz sešlo několik stížností - lidé se zlobí, že operátoři zneužívají důvěřivosti starších lidí, kteří po telefonu kývnou na zdánlivě výhodnou nabídku. Na dalším vyúčtování však zpravidla najdou sumu vyšší, než je ta, kterou byli zvyklí platit dříve.

TIP: Telefónica mění mobilní tarify

Tento problém pak zpravidla řeší potomci seniorů, kteří nevýhodnou smlouvu po telefonu uzavřeli v dobré víře. Existuje totiž řešení, jak se z této nevýhodné smlouvy vyvázat. A protože se tento nešvar opravdu v drtivé většině případů týká seniorů, kteří se v této problematice orientují hůře, neváhejte a začněte to řešit za ně. Stačí vám k tomu podepsaná plná moc, kterou stáhnete třeba zde. Zaměstnanci telefonního operátora, nebo jiné firmy, která nabízí a prodává jeho služby, s vámi velmi pravděpodobně budou jednat dost odlišně, pokud je vám 40 nebo 70 let.

Tuto problematiku naštěstí řeší § 57 občanského zákoníku, který dává spotřebiteli možnost od smlouvy za jistých podmínek odstoupit i zpětně. Velkou roli v tom hraje právě fakt, že smlouva nebyla uzavřena klasickou písemnou formou. Zákon totiž doslova říká: Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce. To neplatí ohledně smluv, u nichž si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

V praxi to znamená, že pokud uzavíráte smlouvu po telefonu, můžete od dní do 14 dnů odstoupit bez udání důvodu. Pokud vám přijde poštou modem pro připojení k internetu, nebo písemná dokumentace ke smlouvě uzavřené po telefonu, nic nerozbalujte a všechno vraťte dodavateli. Máte čas jeden měsíc, abyste navrácením od smlouvy odstoupili.

TIP: Změnil vám mobilní operátor tarif? Braňte se, ale rychle!

Celé znění § 57

(1) Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce. To neplatí ohledně smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, pokud dodavatel neprovedl jinou než vyžádanou opravu nebo údržbu nebo nedodal jiné zboží než nutné k provedení opravy nebo údržby. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

(2) Dodavatel musí spotřebitele písemně upozornit na právo odstoupit od smlouvy nejpozději při uzavření smlouvy; písemné upozornění musí obsahovat i označení osoby, u níž je třeba toto právo uplatnit, včetně bydliště či sídla takové osoby.

(3) Při porušení povinnosti stanovené v předchozím odstavci má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 1 roku od jejího uzavření.

(4) Ustanovení předchozích odstavců se nevztahují na smlouvy

a) jejichž předmětem je výstavba, prodej, nájem nebo jiné právo k nemovitosti, s výjimkou smluv o jejích opravách a o dodávce zařízení do ní začleněných,

b) na dodávku potravin nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného stálými doručovateli do domácnosti spotřebitele nebo do jiného jím určeného místa,

c) na dodávku zboží nebo služeb, které byly uzavřeny podle katalogu dodavatele, s nímž se spotřebitel měl možnost seznámit v nepřítomnosti dodavatele, za předpokladu, že mezi stranami má pokračovat spojení při plnění uzavřené nebo jiné smlouvy, a za předpokladu, že spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy nejméně do 7 dnů od převzetí zboží a je s tímto právem seznámen v katalogu nebo ve smlouvě,

d) pojistné a o cenných papírech.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,120 25,200
USD 23,090 23,190
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články