Úvěrové registry - Bankovní i nebankovní. Co všechno máte vědět?

29. 10. 2016 – 11:00 | Půjčky | Martin Slapnička | Diskuze:

Úvěrové registry - Bankovní i nebankovní. Co všechno máte vědět?
zdroj: freeimages.com

Co jsou úvěrové registry? Úvěrové registry jsou dobře zabezpečené databáze, ve kterých jsou evidovány informace o zákaznících finančních a nefinančních institucí, kteří mají pohledávky vůči těmto institucím nebo je v minulosti měli, případně mají problémy se splácením svých závazků. Finanční i nefinanční instituce si pak mohou tyto informace o klientech prostřednictvím registrů vyměňovat. Jde především o informace o schopnosti splácet závazky – tzn. bonita a informace o platební morálce.  

Jak fungují úvěrové registry?

Obecně lze říci, že úvěrové registry jsou databáze všech typů klientů – právnických osob a fyzických osob – občanů i podnikatelů, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s poskytnutým úvěrem. Úvěrové registry jsou určeny k tomu, aby poskytovaly finančním i nefinančním institucím údaje o klientech, které potřebují pro poskytování úvěrů a zamezit tak poskytování úvěrů „nebonitním“ klientům.

Registry slouží také samotným zákazníkům, protože zejména v případech, kdy je klient solidní a finanční a nefinanční instituce to z registru zjistí, dochází ke zrychlení procesu poskytnutí finančních prostředků. Zákazníci si navíc díky možnosti prověření vlastní úvěrové historie v registrech formou objednání své úvěrové zprávy dokáží vyhodnotit, zda si mohou dovolit další půjčku či nikoliv.

Jaké úvěrové registry jsou provozovány v České republice?

V ČR existují čtyři široce uznávané registry, které můžeme označit jako úvěrové. Patří mezi ně Bankovní registr klientských informací (BRKI), Nebankovní registr klientských informací (NRKI), Centrální registr úvěrů (jehož garantem je Česká národní banka) a registry sdružení SOLUS, které pro větší přehlednost rozlišujeme do několika samostatných databází.

Jaké informace jsou v úvěrových registrech?

V Bankovním registru klientských informací (BRKI)

BRKI jsou kromě identifikačních osobních údajů klienta (tj. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a země narození a adresa) také informace vypovídající o tom, zda mezi klientem a bankou dojde či došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního (úvěrového) vztahu. Dále osobní údaje o finančních závazcích klienta, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči bance, tj. počet existujících úvěrových smluv, výše jednotlivých úvěrů a splátek, historie splácení těchto závazků a informace o zajištění závazků apod.

BRKI také obsahuje údaje o tom, zda právě žádáte o nějaký úvěrový produkt. Informace jsou v BRKI uchovány po celou existenci úvěrového produktu a následně pak po dobu 4 let po jeho ukončení. Pokud požadovaná smlouva mezi Vámi a bankou nebyla uzavřena, je tato informace uchována v BRKI po dobu 1 roku ode dne podání Vaší žádosti o uzavření příslušné smlouvy.

V Nebankovním registru klientských informací (NRKI)

Ke každé fyzické či právnické osobě jsou v registrech kromě základních identifikačních údajů, jako jsou jméno, rodné číslo/identifikační číslo a adresa, uvedeny také informace o tom, jaký typ produktu využívá a jak a kolik fyzická či právnická osoba splácí nebo v minulosti splácela. Konkrétně je to údaj týkající se počtu úvěrových smluv, výše částek jednotlivých úvěrů a výše pravidelných splátek.

Součástí informací je i historie splácení těchto závazků a informace o jejich zajištění. V registru je tak vedena i tzv. pozitivní úvěrová historie – tj. údaj o tom, že klient splácí řádně a včas. Registr dále obsahuje údaje o tom, zda daná osoba právě nežádá o nějaký úvěrový produkt.

V Centrálním registru úvěrů

CRÚ obsahuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob. Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR do něj povinně uvádějí informace o svých aktuálních úvěrových pohledávkách vůči klientům podnikatelům.

Musí konkrétně uvádět informace o čerpaných úvěrech, vč. kontokorentních, debetech na běžných účtech, ale i nečerpaných úvěrových rámcích a příslibech, poskytnutých zárukách a ručení, a úvěrových ekvivalentech dalších vybraných podrozvahových pohledávek. V CRÚ ale nenajdeme žádné údaje o spotřebitelských úvěrech fyzických osob, o hypotečních úvěrech fyzických osob, ani o ručitelských závazcích.

V Registrech FO a IČ

Registr FO a Registr IČ obsahuje pouze identifikační údaje klientů a informace o existenci dluhu a jeho případné úhradě. Neobsahuje žádné citlivé údaje ani další doplňující informace, jako např. informaci o výši příjmu.


Jakým způsobem lze získat výpis z úvěrových registrů?

Bankovní (BRKI) a nebankovni (NRKI) registr klientských informací 

Výpis z registrů BRKINRKI, nazývaný „úvěrová zpráva“, je možné získat několika způsoby. Nejjednodušším způsobem, jak získat úvěrovou zprávu, je zažádat o ni on-line prostřednictvím portálu www.kolikmam.cz. On-line verze úvěrové zprávy stojí 160 Kč včetně DPH. Papírová verze pak vyjde na 200 Kč včetně DPH (v této ceně není zahrnuto poštovné, to se odvíjí od váhy posílané zásilky). Při nákupu on-line verze je možnost provést platbu prostřednictvím platební karty, nebo bankovním převodem pomocí služby PayU včetně služby Mobito. Po úspěšně provedené platbě je objednávka okamžitě vyřízena. On-line úvěrová zpráva opatřená elektronickým podpisem je pak bezprostředně zpřístupněna žadateli v aplikaci kolikmam.cz i s možností tisku faktury za provedenou platbu.

Dalším způsobem je osobní vyzvednutí úvěrové zprávy v Klientském centru BRKI a NRKI se sídlem Na Vítězné Pláni 1719/4, Praha 4. Úvěrová zpráva je vydána na místě okamžitě. Důležité je mít s sebou doklad totožnosti, nejlépe Občanský průkaz. Cena za výpis v Klientském centru je 200 Kč včetně DPH.

Poslední variantou je požádat o úvěrovou zprávu písemně. V případě, že má žadatel cizí státní příslušnost, podpis na žádosti musí být písemně ověřen. Písemné výpisy z registrů jsou zasílány pouze na dobírku na adresy v České republice.

Registr FO a Registr IČ

Záznamy o naší osobě nebo firmě si samozřejmě můžeme pro vlastní potřeby zkontrolovat sami pomocí výpisu z registrů SOLUS. Již několik let je možné požádat o výpis z Registru FO i SMS zprávou. Na stránkách www.solus.cz se dozvíme více o všech způsobech, jak o výpis požádat, jakým způsobem nám bude doručen a kolik nás to bude stát. 

Centrální registr úvěrů

Klienti podnikatelé mají ze zákona právo seznámit se s informacemi, které jsou o nich vedeny v databázi CRÚ. Mohou proto podat žádost o výpis z CRÚ v elektronické formě do datové schránky nebo v listinné formě na adresu provozovatele CRÚ, tedy ČNB (ať odesláním poštou, anebo osobním podáním žádosti v podatelně ČNB). 

ČNB je povinna vyřídit žádost o výpis ve lhůtě 30 dní za předpokladu, že žádost obsahuje veškeré náležitosti a je opatřena ověřeným podpisem příslušné osoby a žadatel uhradil příslušný poplatek. Obvyklá doba pro vyřízení je zpravidla kratší, ale vyřízení žádosti na počkání není možné.

Zdroje:
Česká bankovní asociace, financnivzdelavani.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 14.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,650 24,770
USD 22,940 23,120
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články