Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

7. 3. 2010 – 20:36 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

VZP ČR je s více než 6,4 miliony klientů největší zdravotní pojišťovnou v České republice, existuje od roku 1992 a dlouhodobě patří k základním pilířům systému zdravotnictví v ČR. Je partnerem renomovaných odborných sdružení a uznávaným členem Mezinárodní asociace neziskových zdravotních a nemocenských pojišťoven (Association Internationale de la Mutualité).  

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP - Ústředí)

Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, Česká republika

IČO – 41197518, KÓD – 111

tel.: 221 751 111, e-mail: info@vzp.cz

 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP): Klientské centrum

 

Oddělení informací a asistence je určeno pro ty z Vás, kteří potřebujete poradit v nenadálé nebo nové situaci. Můžete VZP položit otázky týkající se veřejného zdravotního pojištění, cestovního zdravotního připojištění při cestě do zahraničí, smluvního zdravotního pojištění pro cizince přijíždějící do ČR apod. Na Vaše dotazy Vám odpoví telefonicky v pracovních dnech v době od 8.00 do 16.00 hodin:

* na infolince 844 117 777 nebo
* na telefonní lince 221 752 175

Své e-mailové dotazy můžete zaslat na adresu: info@vzp.cz

Dopisy zaslané poštou vyřídíme na adrese:

VZP ČR, Orlická 4, 130 00 Praha 3.

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) - Formuláře pro zaměstnance

 
Formuláře ke stažení (zkopírování) na disk vlastního počítače. Formuláře jsou zpracovány ve formátu pdf. Tento formulář lze vytisknout a vyplnit. Aby byl uznán platným, je nutné jej vlastnoručně podepsat a zaslat poštou, nebo předat ÚP VZP.
  Žádost o vrácení přeplatku na pojistném na zdravotní pojištění za rok 2009
  Verze 1 (pdf, 158 kB)      
  Příloha k žádosti - Potvrzení zaměstnavatele za rok 2009
  Verze 1 (pdf, 148 kB)

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) - Formuláře pro OSVČ

 

Formuláře ke stažení (zkopírování) na disk vlastního počítače. Formuláře jsou zpracovány ve formátu PDF nebo MS Excel 95. Tento formulář lze vyplnit a vytisknout. Aby byl uznán platným, je nutné jej vlastnoručně podepsat a zaslat poštou, nebo předat ÚP VZP.

VZP může přijmout formulář, který je odeslán prostřednictvím Portálu VZP. Jako platný nemůže být  přijat naskenovaný formulář s podpisem, zaslaný jako obrázek.

  Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009
  Verze 1 (pdf, 115 kB) Verze 2 (xls, 119 kB) Poučení    
  Oznámení o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti
  Verze 1 (pdf, 397 kB) Poučení Návod  
  Doklad pro OSVČ o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu
  Verze 1 (pdf, 277 kB) Poučení Návod  
  Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ
  Verze 1 (pdf, 384 kB) Poučení Návod

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) - Formuláře pro zaměstnavatele

 

Formuláře ke stažení (zkopírování) na disk vlastního počítače. Formuláře jsou zpracovány ve formátu PDF nebo MS Excel 95. Tento formulář lze vyplnit a vytisknout. Aby byl uznán platným, je nutné jej vlastnoručně podepsat a zaslat poštou, nebo předat ÚP VZP.

VZP může přijmout formulář,  který je odeslán prostřednictvím Portálu VZP.  Jako platný nemůže být  přijat naskenovaný formulář s podpisem, zaslaný jako obrázek.

  Přihláška zaměstnavatele
  Verze 1 (pdf, 303 kB) Poučení Návod  
  Hromadné oznámení zaměstnavatele
  Verze 1 (xls, 26 kB) Poučení   Datové rozhraní
  Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele
  Verze 1 (pdf, 121 kB) Verze 2 (xls, 118 kB) Poučení Návod  

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) - Formuláře pro pojištěnce

 

Formuláře ke stažení (zkopírování) na disk vlastního počítače. Formuláře jsou zpracovány ve formátu PDF nebo MS Excel 95. Tento formulář lze vyplnit a vytisknout. Aby byl uznán platným, je nutné jej vlastnoručně podepsat a zaslat poštou, nebo předat ÚP VZP.

VZP může přijmout formulář,  který je odeslán prostřednictvím Portálu VZP. Jako platný nemůže být  přijat naskenovaný formulář s podpisem, zaslaný jako obrázek.

  Oznámení pojištěnce
  Verze 1 (pdf, 397 kB) Poučení Návod  
  Evidenční list zdravotní pojišťovny
  Verze 1 (pdf, 304 kB) Poučení Návod  
  Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině
  Verze 1 (pdf, 297 kB) Poučení Návod  
  Žádost o uvedení titulu na průkaz pojištěnce
  Verze 2 (xls, 23 kB) Poučení    
  Žádost o vydání přehledu údajů o zdravotní péči za nezletilého pojištěnce mladšího 15 let
  Verze 1 (doc, 30 kB)    

Kurzy

Kurzovní lístek: 5.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,260 24,400
USD 22,390 22,570
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články