Změny v daních v roce 2017

22. 1. 2017 – 17:55 | Naše peníze | Martin Slapnička | Diskuze:

Změny v daních v roce 2017
zdroj: freeimages.com

Dne 13. ledna 2017 schválila poslanecká sněmovna vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Novela potěší zejména rodiny s dvěma a více dětmi, které si budou moci uplatnit zvýšené daňové zvýhodnění. Které změny jsou nejdůležitější?

1. Daňové zvýhodnění na vyživované děti

Daňové zvýhodnění na děti opět stoupne. Pro první dítě zůstává částka nezměněna (1117 Kč měsíčně, resp. 13 404 Kč ročně), zvyšuje se však možnost odpočtu na druhé a třetí (plus další) dítě. U druhého dítěte si rodiče nově budou moci odečíst 1617 Kč měsíčně (19 404 Kč ročně) a u třetího a dalšího 2017 Kč měsíčně (24 204 Kč ročně). Slevu může uplatnit vždy jeden z rodičů. Pro účely slevy se počet vyživovaných dětí ve společně hospodařící domácnosti posuzuje dohromady.

2. Sleva za umístění dítěte („školkovné“)

Pro rok 2016 došlo ke zvýšení slevy na dani ve výši prokázaných příspěvků předškolnímu zařízení z 9 900 Kč na 11 000 Kč. Výše slevy kopíruje minimální mzdu, která byla stanovena právě ve výši 11 000 Kč.

3. Příjem ze závislé činnosti do 2 500 Kč

Poplatníci mající příjmy podle § 6 odst. 1 písm a) až d) (např. odměna za výkon funkce), které nepřesahují v daném měsíci 2 500 Kč (limit se shoduje s tzv. rozhodnou částkou pro účast na pojistném na sociální zabezpečení) již nebudou z tohoto příjmu odvádět daň zálohově. Nově bude takovýto příjem podléhat srážkové dani při současném splnění podmínky, že poplatník nepodepsal u plátce prohlášení k dani. Mnohým poplatníkům tak odpadne povinnost podávat daňové přiznání při současném souběhu více příjmů ze závislé činnosti.

4. Přiznání na dvě stránky

Pro osoby, které mají pouze příjmy ze závislé činnosti a musí kvůli souběhu zaměstnání podávat daňové přiznání přichází od roku 2017 (od zdaňovacího období 2016), přichází úleva v podobě přiznání k dani z příjmů, které se vejde do dvou listů papíru. Poplatník však musí mít pouze příjmy ze závislé činnosti a od českých zaměstnavatelů.

5. Výdajové paušály

Trend k vyššímu zdanění osob samostatně výdělečně činných, kteří do roku 2014 mohli uplatňovat pro daně a pojištění neomezené výdaje procentem z příjmů, pokračuje i v roce 2017. Osoby samostatně výdělečně činné sice dostanou zpět možnost uplatnit si daňové zvýhodnění na děti a manžele, ale za cenu další limitace výdajových paušálů. Nově by měl maximální limit odpovídat výdajům procentem z 1 000 000 Kč dle příslušných skupin. Změna bude závazná od zdaňovacího období 2018.

6. Zvýšení limitů u penzijního a životního pojištění

Pro zdaňovací období počínaje 2017 bude možné nově uplatnit dvojnásobný odpočet od základu daně na penzijní a životní pojištění. Limit se zvyšuje z 12 000 Kč na 24 000 Kč. Zároveň se zvyšuje také daňové osvobození příspěvků ze strany zaměstnavatele, z dosavadních 30 000 Kč na 50 000 Kč.

7. Sleva na pořízení a provoz elektronické evidence tržeb (EET)

Podnikatelé, kteří mají povinnost elektronicky evidovat tržby, mohou jednorázově uplatnit slevu na dani z příjmů ve výši až 5 000 Kč na pořízení a provoz EET. Stropem je kladný rozdíl mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

8. Zdanění „jiného majetkového prospěchu

V § 3 došlo k upřesnění pojmu pro ocenění jednorázového zdanění z jiného majetkového prospěchu u plnění, které trvá po dobu delší než pět let. Kupříkladu poplatníkovi bude poskytnuta v roce 2017 finanční zápůjčka na dobu 10 let. Zde se nebude jednat o opakující se plnění, ale o trvající plnění, protože k poskytnutí peněžních prostředků došlo jednorázově při sjednání zápůjčky. Majetkový prospěch tedy vznikne v roce poskytnutí peněžních prostředků a bude oceněn pětinásobkem hodnoty ročního plnění.

Praktický příklad: Kamarád zapůjčí bezúročně poplatníkovi na 10 let 1 000 000 Kč. Obvyklý úrok v té době činí 10 % za rok. Poplatníkovi vznikne nemajetkový prospěch ve výši pětinásobku ročního úroku, protože zápůjčka byla poskytnuta na na dobu delší než 5 let. Poplatník bude muset v roce poskytnutí zápůjčky zdanit podle § 10 celkem 500 000 Kč.

Výjimku představují tzv. zaměstnanecké zápůjčky, kde se majetkový prospěch u bezúročných zápůjček přesahujících výši jistin 300 000 Kč zahrnuje do základu daně alespoň jednou za zdaňovací období, a to nejpozději při zúčtování mzdy za prosinec. Ve výpočtu bude zohledněno kolísání úrokových sazeb v průběhu roku

9. Příjmy z prodeje podílů v obchodní korporaci

Od roku 2014 je zákonem omezeno osvobození příjmů z prodeje podílů v obchodních korporacích fyzickými osobami u vkladů ve prospěch vlastního kapitálu učiněných do pěti let před prodejem. Novelou je omezení zmírněno a bude se týkat pouze nepeněžitých vkladů do vlastního kapitálu (např. vklad nemovité věci).

Schválená novela měla původně platit od 1. ledna 2017. Z důvodu velkého množství pozměňovacích návrhů, které se změnou v daních vůbec nesouvisely (např. změny týkající se elektronické evidence tržeb), se její účinnost posouvá na 1. dubna 2017. Začátek platnosti novely až v průběhu zdaňovacího období může vnést velké nejasnosti ohledně účinnosti přijatých změn.

-Aneta Peštová | Více tipů na Investujeme.cz

Zdroje:
investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.11.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,230 24,350
USD 21,940 22,120
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články